fiatvaluta


fiatvaluta / torsdag, april 1st, 2021

För ca 5 månader sedan hade jag ingen aning om vad fiatvaluta var. Det är den vanliga valutan vi egentligen handlar för, får lönen utbetald i och köper mat för. Ordet fiat kommer från latin och är en konjunktivform av verbet “göra”. Betydelsen är ungefär “Låt det bli gjort”. De flesta valutor i världen idag är fiatpengar, till exempel amerikanska dollar, euro och svenska kronor. Pengar du kanske inte helst ska använda för att göra investeringar och skapa en passiv inkomst.

En fiatvaluta eller fiatpengar är motsatsen till råvarupengar. Det som skiljer fiatpengar från råvarupengar är det inneboende värdet. Historiskt sett har råvarupengar haft ett inneboende värde baserat på råvaran de är tillverkade av. Till exempel guld- eller silvermynt. I motsats har fiatpengar inte något inneboende värde utan är i grund och botten en utfästelse. Exempelvis från en regering eller en centralbank, om att valutan kan bytas mot sitt värde i varor.

fiatvaluta och fördelar

Eftersom en fiatvaluta inte är en begränsad eller bestämd resurs. Som till exempel guld, har ett lands centralbank större kontroll över utbudet och värdet. Det betyder att regeringar kan hantera kreditefterfrågan, likviditet och räntenivåer på ett mer tillförlitligt sätt. Råvaruvalutor regleras av utbudet på fiatvalutor och styrs utifrån respektive lands regering. Risken är mindre för en oväntad devalvering på grund av tillgången på fiatvalutan. Eftersom regeringen på förhand beslutar om en eventuell tillgångsökning. Ett land kan trycka nya egna fiatpengar om och när det behövs.

fiatvaluta och nackdelar

Då fiatvalutan inte är knuten till någon materiell tillgång är värdet på en fiatvaluta beroende av regeringen och andra makthavare. För att den ska påverkas av skattepolitik som inte sköts på ett ansvarsfullt sätt. Oansvarig penningpolitik kan därmed leda till inflation eller till och med hyperinflation för en fiatvaluta. En Fiatvaluta löper större risk att drabbas av bubblor och kan på det sättet påverka ekonomiska cykler. Dessa följs i sin tur av lika snabba prissänkningar som effekter från andra håll.

Anledningen till att bubblor blivit allt vanligare är att tillgången på fiatvalutor är praktiskt taget obegränsad. Vilket innebär att regeringar har möjlighet att införa kvantitativa lättnader. Även om kvantitativa lättnader möjligen kan stimulera ekonomin kan de också leda till högre inflationsnivåer. Detta kan påverka allt från fastighetspriser till nationella skuldnivåer, vilket i sin tur kan påverka de finansiella marknaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *