Bli ekonomiskt oberoende


ekonomiskt oberoende

Jag har under hela mitt vuxna liv drömt om att leva ekonomiskt oberoende. Jag menar inte att ha ett överflöd av pengar för konsumtion. Men att kunna ha ett ekonomiskt flöde utan begränsning för de saker jag behöver med genomtänkta investeringar. Möjligheter att investera till det jag önskar skapa i livet och framtiden. Att helt […]

april 28, 2021